Felsefe Günleri:
ANLAM

 
  Ana Sayfa          
 
Genel Bilgiler
Çağrı Metni ve Kapsam
Kongre Takvimi
Kongre Programı
Bildiri Yazım Kuralları
Kongre Düzenleme ve
Bilim Kurulu
İletişim
Bağlantılar
 
 
 
   
Çağrı Metni:
 
     

Dünya tarihinin büyük düşünürleri felsefede öncelik verilecek araştırma konularının biçimlenmesinde önemli rol oynarlar. ODTÜ Felsefe Bölümü’nün 25. kuruluş yılında felsefecilerin ilgisini, büyük düşünürler için her zaman öncelikli yer tutmuş olan dil ve anlama ilişkin sorulara yönlendirmek istiyoruz. 25. yıl etkinlikleri vesilesiyle bölümümüzün kurucusu olan ve 25 yıldır öğrencilerini yetiştirmeyi görev bilen Teo Grünberg’in felsefeye yaptığı katkıları bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu katkılar, ODTÜ’de bir felsefe geleneğini kurmayı başarmış olan Teo Grünberg’in 1963 yılında yazdığı, bugün de önemini koruyan Anlam Kavramı Üzerine Bir Deneme başlıklı doktora çalışmasıyla başlar. ODTÜ Felsefe Günleri’nde felsefecileri, Grünberg’in işaret ettiği soruları anlamaya ve yanıtlamaya çağırıyoruz.

25. yıl etkinlikleri kapsamında sunulacak sözlü bildirilerin belirlenmesinde, Teo Grünberg’in felsefe ve anlambilime yaptığı katkılarla ilgili konu başlıklarına öncelik verilecektir. Bu tutumun, 25. yılımızın anlamına uygun bir yaklaşım olduğunu düşünüyoruz. Kuşkusuz bu bildiriler yanında dil ve anlam konularına felsefenin farklı alan ve okullarının bakış açılarını yansıtan bildirilere de yer verilecektir. Felsefecilerin ilgisini işte bu yaklaşım çerçevesinde, genel olarak anlam kavramına ilişkin sorulara, özel olarak da Teo Grünberg geleneğinin sorularına yönlendirmek istiyoruz.

17–19 Aralık 2008 tarihlerinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek ODTÜ Felsefe Günleri için bildirilerinizi bekliyoruz. Bildiri özetlerinizi phildays@metu.edu.tr adresine gönderebilirsiniz. Özetler için önerilen uzunluk 500-1000 sözcüktür. Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih 1 Ekim 2008’dir.


Önerilen Alt Başlıklar:

Kongrede ele alınması düşünülen olası konular aşağıda sizlere sunulmuştur. “Anlam” ana teması çerçevesinde sizlerden gelecek alt başlık ve bildiri önerileriyle oturum başlıklarının son hali belirlenecektir, katkılarınızı bekleriz.

Teo Grünberg Oturumu
Anlam ve Anlama
Anlam Bunalımı
Anlam ve Doğruluk
Anlam ve Gerçeklik
Anlam ve İfade
Anlam ve İletişim
Anlam, Norm ve Güç
Anlam ve Yapısöküm
Çeviri
Dil ve Anlam
Dil Oyunları
Gönderge ve Anlam
Görüngübilim, Yönelim ve Anlam
Göstergebilim ve Anlam
Kişiye Özgü Dil
Nihilizm
Semantik İlişki
Sanatta Anlam
Toplum, Kültür ve Anlam
Uzlaşı ve Anlam
Viyana Çevresi
Yaşamın Anlamı
Yorumbilim

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
           
        ODTÜ FELSEFE BÖLÜMÜ 25. Yıl Etkinlikleri