Felsefe Günleri:
ANLAM

 
  Ana Sayfa          
 
Genel Bilgiler
Çağrı Metni ve Kapsam
Kongre Takvimi
Kongre Programı
Bildiri Yazım Kuralları
Kongre Düzenleme ve
Bilim Kurulu
İletişim
Bağlantılar
 
 
 
   
Bildiri Tam Metni için Yazım Kuralları:
 
     

Bildiri tam metinlerini MS-Word dosyası olarak 2 Şubat 2009’a kadar phildays@metu.edu.tr e-posta adresine ekli dosya olarak ve konu başlığına “bildiri tam metni” yazarak gönderiniz. Dosyalar yazarların ad ve soyadları ile tamamı küçük harflerle ve Türkçe karakterler kullanılmadan adlandırılmalıdır. (Örnek: baris-ozturk.doc) Faks ile gönderilecek bildiri metinleri kabul edilmeyecektir.

Düzenleme komitesine ulaşan bildiriler için "ALINDI" onayı verilecektir. Üç iş günü içinde onay alınmadığı takdirde e-posta ve diğer iletişim kanalları kullanılarak bilgi istenebilir.
(Eksiksiz bir yazım için örnek dosyaya bakabilirsiniz.)

 • Bildiri metinleri üzerinde yer alan her türlü görüş ve düşünce ve yazım hatası açısından sorumluluk tamamen yazar(lar)a aittir.

 • Kongre Bilim Kurulu, gerekli gördüğünde yazar(lar)a iletilmek üzere metinler üzerinde bazı düzeltme, öneri ve katkılar getirebilirler.

 • Bildiriler Türkçe olarak 3000 kelime civarında hazırlanmalıdır.

 • Bildiri metni, genel olarak aşağıdaki sırayla düzenlenmelidir:
 • Bildiri başlığı
  Yazar(lar)ın adı ve soyadı
  Kurum ve e-posta bilgisi
  Türkçe özet
  Anahtar kelimeler
  Bildiri ana metni (varsa alt başlıklarıyla birlikte)
  Kaynakça

 • Kullanılacak Sayfa Boyutu A4 (29,7 × 21,0 cm) olmalıdır.

 • Bildiri metni sayfa numarası verilmeden hazırlanmalıdır.

 • Her sayfanın yazım alanı soldan, sağdan, yukarıdan ve aşağıdan 2,5 cm boşluk kalacak şekilde düzenlenmelidir.

 • Satır aralığı: Tüm bildiri metni tek satır aralığıyla yazılmalıdır.

 •  Bildiri Başlığı: Başlık ortalanmış, 12 punto, koyu ve kelimelerin tamamı büyük harflerle yazılmalıdır.

 • Yazar(lar): Yazar bilgisi bildiri başlığının altında bir satır boşluktan sonra ünvan belirtilerek ortalanmış, koyu ve 12 punto ile verilmelidir. Yazarın ön adı küçük harflerle soyadı büyük harflerle yazılmalıdır.  Çoklu yazarlı bildirilerde, bildiriyi sunacak yazar, adının ve soyadının altı çizilerek belirtilmelidir.

 • Kurum ve e-posta bilgisi: Kurum bilgisi yazar bilgisinin hemen alt satırına boşluk bırakmadan üniversite ve bölüm adı verilerek ortalanmış, 12 punto ve italik olarak yazılmalıdır. Bir alt satıra ise e-posta bilgisi eklenmelidir.

 • Türkçe özet: Kurum bilgisinden sonra 1 satır boşluk bırakılarak ortalanmış ve büyük harflerle yazılmış “ÖZET” başlığı altına 100 kelimeyi geçmeyecek şekilde ve her iki yana dayalı, italik, 12 punto olarak yazılmalıdır.

 •  Anahtar kelimeler: Özetten sonra yine bir satır boşluk bırakılarak en çok 5 kelime olmak üzere anahtar kelimeler her iki yana dayalı, italik, 12 punto olarak verilmelidir.

 • Bildiri ana metni: Ana metin, anahtar kelimelerden sonra 2 satır boşluk bırakılarak her iki yana dayalı, paragraf girintisi yapılmadan 12 punto ile yazılmalıdır. Bildiri metni içindeki (varsa) alt başlıklar/bölümler arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. Alt başlıklar yazıyla belirtiliyorsa numara verilmeden sola dayalı, kelimelerin sadece ilk harfleri büyük ve koyu olarak yazılmalıdır; sadece numaralandırma ile belirtilecekse roma rakamları kullanılmalı ve yine sola dayalı ve koyu olarak yazılmalıdır. Satır sonuna denk gelen kelimeler bölünmemelidir. Paragraflar ve (varsa) alt başlıklar arasındaki boşluklar önce ve sonra 12 pt olarak ayarlanmalıdır.

 • Dipnotlar: Dipnotlar rakamla belirtilmeli, 10 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.

 • Figürler: Yüksek kaliteli, metin içine yerleştirilmiş olmalıdır.

 • Kaynakça: Bildiri tam metni içindekaynaklara gönderme, dipnot yerine metinde parantez açılarak yazarın soyadı, eserin yayın tarihi ve sayfa numaraları yazılarak verilmelidir. Tek yazarlı eserler için (İnam 2008, s. 23); iki yazarlı eserler için (Grünberg ve Ceylan 2004, ss. 5-12); ikiden fazla yazarlı eserler için (İnam ve ark. 2005, ss. 7-9).  Yazarı belli olmayan internet kaynaklarına bildiri metni içerisinde atıf yapıldığı takdirde; büyük harflerle (URL-kaynakçadaki sıra numarası, yıl) şeklinde belirtilmelidir. Örneğin; (URL-1, 2008).  Ayrıca, aynı yazar veya yazarlara ait aynı yıl içerisinde yayınlanmış birden fazla kaynağa atıfta bulunulmuş ise kaynaklar (a, b) şeklinde ifadelerle belirtilmelidir. Örnek: (İnam 2008(a), s. 23).
 • Bildiride atıf yapılan eserlerin ayrıntılı künyesi, bildiri sonuna eklenecek kaynakça bölümünde eksiksiz olarak verilmelidir. Kaynakçada bildiride yararlanılan eserler alfabetik olarak yazar-tarih sistemine göre verilmelidir. Kaynakça aşağıda verilen bilgiler ve örnekler çerçevesinde hazırlanmalıdır.

  Kitap için: Yazarın soyadı, adının baş harfi: basım yılı,  kitabın açık adı (italik)  (basımevi, basım yeri).

  Yazarın soyadı, adının baş harfi: basım yılı,  kitabın açık adı (italik), çev: çevirenin adı (basımevi, basım yeri).

  Örnek:

  Kuçuradi, İ.: 2003, İnsan ve Değerleri (Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara).
  Camus, A.: 2007, Başkaldıran İnsan, çev: Tahsin Yücel (Can Yayınları, İstanbul).
  Smith, T.: 1995, Moral Rights and Political Freedom, (Rowman and Littlefield, Boston).

  Kitap bölümü için
  :
  Yazarın soyadı, adının baş harfi: basım yılı, “bölümün adı” (tırnak içinde), kitabın açık adı (italik) içinde, ed: editörün adı (basımevi, basım yeri) sayfa aralığı.

  Örnek:

  Wood, A.W.: 1993, “Hegel and Marxism”, The Cambridge Companion to Hegel içinde, ed.: Frederick, C. Beiser (Cambridge University Press, Cambridge), 414-444.

  Makale için
  :
  Yazarın soyadı, adının baş harfi: basım yılı, “makalenin adı” (tırnak içerisinde), derginin açık adı (italik), cilt numarası (sayı), sayfa aralığı.

  Örnek:

  Sterba, J.P.: 1994, “From Liberty to Welfare”, Ethics, 105(1), 64-98.
  İnam, A.: 2006, “Sır Aydına Doğru”, Felsefe Dünyası, 44 (2), 1-21.  

  Tez için
  :
  Yazarın soyadı, adının baş harfi: basım yılı, "tezin açık adı" (tırnak içerisinde), tezin yapıldığı üniversite, Yüksek lisans ya da doktora tezi.

  Örnek:

  Cook, A.: 1996, “Deflationist Views on Truth,” University of Wisconsin-Milwaukee, Yüksek Lisans tezi.
  İnternet Kaynakları için
  : Yazarın soyadı ve adının baş harfi veya kurum adı.( belirli ise en son güncelleme tarihi gün, ay, yıl belirtilerek). Konu Başlığı (italik olarak). Erişim: [İnternet adresi.] Erişim tarihi: gün, ay, yıl olarak. Erişim tarihi: söz konusu belgeye on-line erişim tarihi.

  Örnek:

  Özlem, R. L. (2007). İnternet Kaynakları için Kılavuz. Erişim: [http://www.phildays.metu.edu/kurallar.htm]. Erişim tarihi: 1 Kasım 2008.

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
           
        ODTÜ FELSEFE BÖLÜMÜ 25. Yıl Etkinlikleri